AVLAK ALAN

Denizli ilinde kara ve deniz avcılığına uygun çeşitli alanlar bulunmaktadır. Hayvanların üreme dönemlerinde kanunda belirtilen kısıtlamalar dışında, nesli tükenmekte olan hayvanların avlanması yasaktır. Denizli ilinin Çivril ve Baklan Ovaları bıldırcın avı için uygun yerlerdir. Bağ-bahçe bozumundan sonra Buldan Yenice Bölgesi'nde de av yapılabilmektedir.

Büyük Menderes Havzası'nda anızların bol olduğu bölgelerde üveyik bulunmaktadır. Yasak bölgeler ve kısıtlamalar dışında, ilin tüm dağlarında bulunan keklik ve tavşan avlanabilmektedir. Denizli'de akarsuların çevrelerinde ve bunlara yakın arazilerde çulluk kuşu bulunur. Denizli ili ördek, kaz ve benzeri avlar için fakirdir. Denizli'deki tek avlak olan Çivril Işıklı ve Gökgöl bölgeleri, ava kapatılmış sahalar olup, koruma altına alınmıştır. Yalnızca şiddetli kış günleri Menderes ve diğer akarsularda az miktarda av yapılabilir. Denizli ilinde Merkez Av Komisyonu Kararı'nca belirlenmiş av koruma ve üretme sahaları ile Av Yerleştirme Sahaları bulunmaktadır. Çivril ilçesi Akdağ'da Geyik Koruma ve Üretme Sahası bulunmaktadır. Aynı zamanda bu dağ Yaban Hayatı Koruma Alanı olarak belirlenmiştir.

Bu alan Akdağ'ın kuzey yamaçlarını kaplayan karaçam ormanlarındaki 15.300 ha.lık alandır. 1970 yılından beri doğal ortam içerisinde korunmaya alınmış geyiklerin sayısı artmaktadır. Ancak bu alanda bulunan kurt ve yaban domuzu geyiklere zarar vermektedir. Bu nedenle bu hayvanların kontrollü olarak avlanılmasına izin verilmektedir. Honaz Dağı'nda Yaban Keçisi Koruma ve Üretme Sahası bulunmaktadır. Fauna (hayvan topluluğu) olarak Honaz dağı'nda yaban domuzu, tilki, porsuk ve tavşan bulunmaktadır. Kartal Gölü ve Karaçam Tabiatı Koruma Alanı Yabankeçisi Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir.